Cuộc Sống Online

LUÔN LUÔN KIÊN TRÌ, LUÔN LUÔN KHAO KHÁT

Lịch sự

Đây là những điều chỉ người ít nói mới thấu hiểu

Đối với những người ít nói, họ thường bị xem là người nhát khít, bất lịch sự, nhút nhát, thậm chí là quá kiêu ngạo. Nhưng thực tế cho thấy rằng, những giả định này là không đúng, vì những người ít nói có một cách giao tiếp khác.

Top