Blog Cuộc Sống

LUÔN LUÔN KIÊN TRÌ, LUÔN LUÔN KHAO KHÁT

sơn thành

Số phận con gái Mao Trạch Đông và Hạ Tử Trân

Tìm được đứa con gái lưu lạc trong dân gian, Mao Trạch Đông không đưa con về đoàn tụ với bố mẹ mà ra lệnh: “Cứ để Dương Nguyệt Hoa không hay biết chuyện gì đã xảy ra, và chỉ cần bí mật chăm sóc Dương Nguyệt Hoa là đủ”.

Top