Blog Cuộc Sống

LUÔN LUÔN KIÊN TRÌ, LUÔN LUÔN KHAO KHÁT

thái ấp

Hitler từng lẩn trốn tại Argentina?

Trùm phát xít Hitler đã không hề tự sát vào năm 1945. Hitler cùng với người tình Eva Braun đã chạy tới Argentina và sống tại đó cho đến năm 1964. Đó chính là khẳng định của Abel Basti, tác giả của cuốn sách dày 400 trang "Hitler en Argentina".

Một cái nhìn về cuộc cải cách chính trị của Hồ Quý Ly

Những cải cách của Hồ Quý Ly vốn đã quá nổi tiếng trong cuộc luận bàn lịch sử, bởi cả tính phiêu lưu của nó lẫn ấn tượng về một quyết tâm chính trị - hành chính – kinh tế - quân sự vượt trước thời đại, cũng vì thế, đã không thể dung hợp với thời đại.

Top