Bốn bài học quý giá trong cuộc sống

Những bài học trong cuộc sống luôn dạy ta rất nhiều điều về cách cư xử mang tính nhân văn, mỗi câu truyện lại là một bài học, một góc nhìn mới tích cực hơn về cuộc sống này.


Bài trước Bức tranh bình yên nhất

Với 4 câu truyện sau chúng tôi hy vọng bạn sẽ rút ra nhiều bài học quý giá trong cuộc sống cho riêng mình.
Bốn bài học sau đây sẽ giúp bạn hiểu ra thêm được nhiều điều từ cuộc sống này...

1. Thiên đường và Địa ngục

2. Hai hạt giống

3. Vị vua và những bông hoa

4. Bức tranh bình yên nhất

Sưu tầm


Bài tiếp Những câu chuyện ý nghĩa về cách làm người