Câu chuyện Ubuntu

Một nhà nhân chủng học vừa kết thúc quá trình nghiên cứu bộ lạc ở châu Phi. Trước khi trở về, ông tổ chức trò chơi cho lũ trẻ tại đây.


Bài trước Câu chuyện thần chết 2

Nhà nhân chủng học mua đầy một giỏ kẹo bánh. Sau đó, ông đặt chiếc giỏ dưới gốc cây và vạch một đường kẻ xuống nền đất.

Ông yêu cầu lũ trẻ đứng sau vạch xuất phát này, và khi được ra hiệu, ai chạy tới giỏ nhanh nhất sẽ được trao tặng tất cả bánh kẹo trong đó.

Khi ông ra hiệu lệnh, tất cả lũ trẻ nắm tay nhau và chạy về phía gốc cây. Chúng cùng chạm tay vào giỏ và rồi vui sướng thưởng thức kẹo với nhau.

Nhà nhân chủng học vô cùng ngạc nhiên. Sự việc diễn ra trái ngược hoàn toàn với những gì ông suy đoán. Ông bèn hỏi lũ trẻ và nhận được câu trả lời:

“Ubuntu* – Không ai trong chúng cháu có thể hạnh phúc khi những đứa còn lại phải buồn!”

Nhà nhân chủng học đứng lặng người. Sau nhiều tháng trời nghiên cứu, mãi đến giây phút cuối cùng, ông mới thật sự hiểu giá trị của con người nơi đây.

Và hãy để mỗi người trong chúng ta cùng tự tìm ra bài học trong câu chuyện này.

Sưu tầm


Bài tiếp 7 Quy luật đơn giản của cuộc sống