Câu hỏi tim mạch số 18: Câu hỏi về tăng huyết áp (THA)?

Bố tôi 85 tuổi, huyết áp là 160/80 mmHg, có phải là bình thường theo tuổi không? Xin cho biết phân mức độ THA.


Bài trước Câu hỏi tim mạch số 17: Lo lắng, bồn chồn ảnh hưởng đến tim mạch?

Huyết áp là áp lực của dòng máu đi nuôi cở thể. Nhờ có huyết áp cơ thể tạo ra dòng tuần hoàn mang oxy và chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể.

Bình thường, huyết áp cả người trưởng thành là dưới 120/80 mmHg. Khi huyết áp của bạn là 140/90 mmHg hoặc cao hơn, bạn đã bị tăng huyết áp (THA). Nếu bạn bị tiểu đường hoặc bị bệnh thận, con số huyết áp tốt nhất là dưới 130/80 mmHg. Nếu huyết áp của bạn cao hơn ngưỡng này, bạn đã bị coi là tăng huyết áp và cần phải điều trị.

Bố bạn 85 tuổi, huyết áp là 160/80 mmHg. Như vậy bố bạn đã bị tăng huyết áp và bố bạn cần được bác sỹ điều trị bệnh tăng huyết áp.

Có nhiều cách phân loại tăng huyết áp. Chúng tôi xin giới thiệu cách phân loại tăng huyết áp theo Tổ chức Y tế Thế giới và theo khuyến cáo của Hội Tim mạch Việt Nam năm 2008:

Khái niệm HA tâm thu (mmHg)   HA tâm trương (mmHg)
HA tối ưu < 120 < 80
HA bình thường < 130 < 85
Bình thường - cao 130 - 139 Và/hoặc 85-89

Tăng Huyết áp

Giai đoạn I 140 - 159 Và/ hoặc 90 - 99
Giai đoạn II 160 - 179 Và/ hoặc 100 - 109
Giai đoạn III >= 180 Và/hoặc >=110

Xem lại danh sách 100 câu hỏi về tim mạch

Nguồn: Hội Tim Mạch học Việt Nam


Bài tiếp Câu hỏi tim mạch số 19: Nguyên nhân tăng huyết áp?