Newton vĩ đại hơn Einstein?

Albert Einstein có thể đã giúp tìm ra vũ khí hạt nhân, năng lượng mặt trời, laser và thậm chí mối tương quan giữa không gian và thời gian, nhưng Isaac Newton vẫn có tầm ảnh hưởng to lớn hơn đối với khoa học và nhân loại. Đó là kết quả 2 cuộc thăm dò mới n


Bài trước Bản chất của Henry Ford

Hơn 1.300 công chúng và 345 nhà khoa học của tổ chức Royal Society của Anh đã tham gia 2 cuộc khảo sát, trong đó trả lời câu hỏi nhà khoa học nào đóng góp nhiều hơn cho nền khoa học (xét về trình độ kiến thức chung thời đó), và từ đó có ảnh hưởng tích cực hơn đối với toàn nhân loại.

Newton, nhà khoa học Anh thế kỷ 17, nổi tiếng với việc miêu tả luật hấp dẫn và sự chuyển động, là người chiến thắng toàn diện. Tỷ lệ các nhà khoa học bình bầu là 60,9% cho Newton và 39,1% cho Einstein. Trong dân chúng, tỷ lệ không chênh lệch là mấy (50,1% so với 49,9%).

"Nhiều người sẽ cho rằng so sánh Newton với Einstein cũng như so sánh quả táo với quả cam, nhưng điều thực sự quan trọng là mọi người vô cùng coi trọng những gì mà 2 nhà vật lý này đạt được, và ảnh hưởng của họ đối với thế giới vượt xa cả phòng thí nghiệm và các công thức", chủ tịch Royal Society, Lord Peter May, phát biểu.

Các nhà khoa học ủng hộ Newton cho rằng ông đã dẫn tới sự chuyển giao từ thời kỳ nghi hoặc và mê muội tới những phương pháp khoa học hiện đại. Công trình lớn nhất của ông, Principia Mathematica, cho thấy trọng lực là một lực tác động lên mọi vật thể trong vũ trụ, và loại bỏ quan niệm rằng quy luật chuyển động là khác nhau giữa các vật thể trên mặt đất và bầu trời.

Những người ủng hộ Einstein thì chỉ ra rằng thuyết tương đối của ông đã bác lại quan niệm của Newton về không gianthời gian, từ đó dẫn tới những giả thuyết về sự sáng tạo vũ trụ, lỗ đen và các vũ trụ song song. Ông cũng chứng tỏ nguyên tử tồn tạiánh sáng được tạo ra từ photon - đặt nền móng cho bom hạt nhânnăng lượng mặt trời.

Theo VNExpress


Bài tiếp Thừa kế hộp sọ của Beethoven