Tám câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống

Có những câu chuyện tuy chỉ vọn vẻn mấy chữ nhưng lại có thể chứa đựng đạo lý sâu xa. Thế nên trong cuộc sống này, đôi khi lời ít ý nhiều, quan trọng ở sự cảm thụ của người nghe.


Bài trước Bài học về lòng kiên định


Bài tiếp Đà Lạt - những góc ảnh đẹp nhất