Tìm hiểu vận mệnh - Kỳ 1: "Mệnh" là gì? Có thể biết trước được vận mệnh?

Người xưa phần lớn đều có tâm kính Thiên tín mệnh, tin rằng ai cũng có mệnh của mình, và vận mệnh của mỗi người là khác nhau. Vậy rốt cuộc “Mệnh” là gì? Con người có thể biết trước được vận mệnh của mình không?


Bài trước Đọc chuyện xưa ngẫm chuyện nay - Kỳ 3: "Không tham"là báu vật

“Sống chết có số, phú quý do trời”, “trong mệnh chỉ có tám phần đấu gạo thì dù có đi khắp thiên hạ cũng không thể làm đầy được cả đấu“, “đại phú nhờ vào mệnh, tiểu phú nhờ vào cần”, “cái được là do ta may mắn, cái mất là do mệnh của ta”, “một đời đều là mệnh, nửa điểm không do người”… Đây đều là những tâm niệm của con người tin vào mệnh.

Cùng tìm hiểu, “Mệnh” là gì?

“Mệnh” là một khái niệm vô cùng quan trọng trong văn hóa truyền thống. Mạnh Tử nói: “Mạc chi vi nhi vi giả, thiên dã; mạc chi trí nhi chí giả, mệnh dã“ (Tạm dịch: Việc mình không có ý làm, mà thành, đó là do ý Trời là vậy. Việc gì mình không mong cầu mà tự nhiên tới, đó là do mệnh Trời là vậy.)

Trong “Đổng Trọng Thư truyện”, Đổng Trọng Thư viết: “Thiên lệnh chi vị mệnh” (Tạm dịch: Lệnh của Trời được gọi là mệnh). Bởi vậy, “mệnh” và Trời là có liên quan với nhau, cũng được gọi là “nhân mệnh quan thiên”. Vậy nên, mệnh cũng được gọi là “thiên mệnh”. Tức, mệnh hoặc thiên mệnh là tiên thiên, là điều “khi sinh mang theo đến”, hay cũng nói là Trời định.

Trong thuật đoán mệnh truyền thống,  người ta thường dựa vào tiến trình thời gian mà đem sự vận hành của sinh mệnh con người phân chia thành đại vận, tiểu vận, lưu niên. Sự vận hành của mệnh, chính là vận mệnh, cho nên mệnh cũng được gọi là “vận mệnh”, chính  là vận trình khác nhau mà mệnh biểu hiện ra.

Sinh mệnh của con người là do một số vận trình khác nhau tạo thành. Nó có thểvận may, hoặc là vận rủi, hoặc là trước may sau rủi, hoặc là rủi trước may sau. Ở các vận trình khác nhau của sinh mệnh sẽ biểu hiện ra chất lượng sinh mệnh khác nhau.

Chất lượng thông thường của sinh mệnh là do giàu nghèo, sang hèn, sống thọ hay chết yểu, trắc trở hay suôn sẻ đo lường. Bởi vậy, mệnh hay vận mệnh, trên thực tế chính là quỹ đạo vận hành của sinh mệnh con người vốn đã được trời định sẵn từ trước.
 
Có thể biết trước được vận mệnh? 

Văn hóa truyền thống Trung Hoa cho rằng, vận mệnh của con người là có thể biết trước được, đồng thời họ cũng rất coi trọng việc dự đoán trước vận mệnh của một người. Đây chính là điều mà người ta gọi là “thông hiểu số mệnh”.

Khổng Từ giảng: “Bất tri mệnh, vô dĩ vi quân tử dã”, ý nói: Người không biết mệnh thì không là người quân tử). Khổng Tử cũng cho rằng: “Ngũ thập nhi tri thiên mệnh”, ý nói rằng, con người khi đến tuổi 50 thì hiểu được mệnh.

Vì sao cần biết trước được vận mệnh? Cổ nhân giảng: “Dự tắc lập, bất dự tắc phế“, ý tứ là: Việc gì mà có sự chuẩn bị trước thì cũng sẽ thành, không có sự chuẩn bị trước thì thường sẽ thành dở dang.

Từ xưa đến nay, cầu lợi tránh hại, cầu may mắn tránh hung dữ là bản năng của con người. Biết được vận mệnh của con người thì có thể ứng phó được với những điều nguy hiểm xảy ra trong đường đời phía trước. Vậy nên, người xưa giảng rằng, bằng lòng với mệnh trời thì không có lo lắng.

Dịch Kinh” trong “Tứ Thư Ngũ Kinh” được xếp hạng đứng đầu trong các kinh thời cổ đại. Mà “Dịch Kinh” trên thực tế là một bộ sách về bói toán. “Hệ Từ” trong “Dịch Kinh” chính là dùng từ (một thể loại văn học cổ điển của Trung Quốc) để gieo quẻ đối với quẻ tượng đầu tiên. Khổng Từ đã dành cả đời để tiến hành nghiên cứu sâu đối với “Dịch Kinh”.

Cuốn “Dịch truyện” chính là những nhận thức tâm đắc trong nghiên cứu “Dịch Kinh” của Khổng Tử. Đạo gia Trung Hoa có thuật toán mệnh vô cùng phong phú; bao gồm Lục Hào, Mai Hoa Dịch Số, Tứ Trụ Bát Tự, Kỳ Môn Độn Giáp, Lục Nhâm, Thiết Bản Thần Số, tướng mặt, tướng tay, v.v…. Vì sao lại gọi là đoán mệnh? Là bởi vì trong văn hóa truyền thống cho rằng, hết thảy đều đã có định số. Đoán mệnh chính là căn cứ theo dịch số, mệnh số mà suy đoán ra vận mệnh của con người.

Trong sử sách của Trung Hoa đã ghi chép lại rất nhiều các “cao thủ” tinh thông về thuật số đoán mệnh, như: Khương Tử Nha, Gia Cát Lượng, Viên Thiên Cang, Lý Thuần Phong, Lưu Bá Ôn, v.v…, quả thật là không sao kể hết.

Trong tu luyện của Phật gia còn xuất hiện một loại công năng kỳ diệu là “túc mệnh thông”. Người có được loại công năng này có thể dùng thiên mục mà trực tiếp nhìn thấy được quá khứ, hiện tại, tương lai, thậm chí đời trước kiếp trước, nhiều kiếp nhiều đời của người khác.

An Hòa
Theo TriThucVN.Net


Bài tiếp Mạn đàm về trà đạo - Kỳ 1: Nguồn gốc của trà và sự phát triển của văn hóa ẩm trà