Truyện cười: Cái này thì được


Bài trước Truyện cười: Chế tạo đàn bà

Hai vợ chồng nhà nọ hay gây gổ và đánh lộn như cơm bữa. Một buổi chiều ăn cơm xong hai vợ chồng lại đánh nhau một trận tơi bời khói lửạ. Buổi tối, ngưòi ta nghe thấy chị vợ thì thào trong bóng đêm.

– Cái tay này hồi chiều đấm bà, xê ra !

– …

– Cái chân này hồi chiều đá bà, xê ra !

– …

– Cái mồm này hồi chiều cắn bà, chửi bà, xê ra !

– …

– Còn cái này thì được. Cái này hồi chiều chẳng làm gì với bà hết.


Bài tiếp Truyện cười: Tờ báo văn hóa