Truyện cười: Chuyện nhà gà


Bài trước Truyện cười: Thợ sửa ống nước

Buổi sáng thức dậy gà trống gáy: “Nhà có gà mái khôooong ???”, mái ta liền nhỏ nhẹ “Có có có có có…”, dê nghe thấy liền khích ” Dêeeeeeee… Dêeeeeeee đi” , mèo thấy vậy liền kêu “eeeo ơi eeeo ơi “, chó chạy vô tò mò quá hỏi “đâu đâu đâu” , lợn thì láo hơn nó kêu ” ịt ịt ..ịt ịt …” ( tự hiểu), vịt kêu “ặc ặc”, gà con nghe thấy vậy thì hoảng kêu lên “khiếp khiếp”, ngựa sướng quá cười “hí hí hí….. Gà mái kêu : Cục ta cục tác, vừa đau vừa rát…. Gà trống: cuộc đời chỉ có thế..ế..ế.. mà th..ô..ô.ô..ôi.. bê thấy vậy cũng la:” phê…ê…ê…ê” =))


Bài tiếp Truyện cười: Thủ đoạn vô biên