Truyện cười: Chuyện tình cá và nước


Bài trước Truyện cười: Máy móc hiện đại

Cá nói: Em yêu anh! Em luôn mở to mắt mình để cho anh có thể chảy vào trong em, để em luôn nhìn thấy anh!
Nước nói: Anh yêu em! Anh luôn ở bên em, để anh có thể quấn quýt lấy em, để anh có thể ôm trọn em trong lòng mình….
Nồi nói: Sắp sôi rồi! Còn ở đấy mà tâm sự!!! :))


Bài tiếp Truyện cười: Chuyện gấu và thỏ