Truyện cười: Đề phòng


Bài trước Truyện cười: Giải thích

Một cô gái đến nhà bạn chơi và nhận thấy bộ xa-lông nhà bạn bọc bằng một thứ vải giống vải váy mình đang mặc.
– Kinh quá – cô ta thốt lên với bạn mình – thế thì suốt buổi mình phải nói liên tục thôi.
– Để làm gì? – cô bạn hỏi.
– Để có ai đến chơi, sẽ không nghĩ mình cũng là một cái ghế!


Bài tiếp Truyện cười: Hỏi khó