Truyện cười: Hào phóng


Bài trước Truyện cười: Bánh mì ơi

Một bà béo bước ra khỏi quán ăn, thấy tên ăn mày tội nghiệp quá, bà ta liền dúi vào tay anh ta và nói nhỏ: “Này! Giữ lấy mà đi ăn phở”
Đợi bà ta đi khuất, “đồng nghiệp” ngồi cạnh quay sang hỏi:
– Ê! Bà ấy cho bao nhiêu vậy mày? Cả một bữa phở kia à
– Bà ấy cho 2 miếng chanh


Bài tiếp Truyện cười: Đang đuổi theo