Truyện cười: Phân chia giai cấp là gì?


Bài trước Truyện cười: Hàng xóm đểu

Con hỏi bố:

– Bố ơi, phân chia giai cấp là gì hả bố?

Bố trả lời:

– Lấy nhà mình làm ví dụ, bố kiếm tiền thì bố là giai cấp tư bản, mẹ lãnh đạo thì mẹ là chính quyền, con là nhân dân, còn em con là tương lai, cô giúp việc nhà mình là giai cấp lao động.

Tối hôm đó, em bé ỉa đùn, cậu bé tìm mẹ thì mẹ đang ngủ say, sang phòng cô giúp việc thì thấy bố….

Sáng hôm sau, bố hỏi:

Hôm qua bố giải thích thế con có hiểu ko?

Con trả lời:

– Giai cấp tư bản thì đè đầu cưỡi cổ giai cấp lao động, trong khi đó chính quyền ngủ say ko biết gì, tương lai thì ngập trong cứt còn nhân dân thì bất lực…. =))


Bài tiếp Truyện cười: Trả lời đúng