Truyện cười: Thuốc diệt rệp


Bài trước Truyện cười: Bánh mì ơi…

Có người kia rao bán thuốc diệt rệp. Mọi người đổ xô ra mua, một loáng thì hết. Lúc đấy mới có người hỏi:
– Thế diệt rệp bằng cách nào ?
– Bắt được rệp, chỉ cần vạch mồm nó ra, bỏ thuốc vào là nó chết ngay!
– Nếu bắt được rồi thì chúng tôi tự giết chứ cần gì đến thuốc.
– À, trước kia là thế, nay có thuốc rồi, cần gì phải tự giết, để thuốc nó giết chứ. =))


Bài tiếp Truyện cười: Cân chưa?