Truyện cười: Tiền nào của ấy


Bài trước Truyện cười: Pótay 3 đứa nhóc

Một anh nông dân đưa vợ lên thủ đô chơi. Trong khi vợ thuê khách sạn và cất vali, anh đi dạo. Một cô gái xinh đẹp tiến lại:
– Anh yêu, có đi với em không?
Bao nhiêu?
– Năm trăm!
– Đắt quá!
– Thích rẻ thì đi mà tìm người khác
Nói rồi, cô gái bỏ đi. Đến khuya, cô gái quay lại, gặp anh nông dân đang khoác tay vợ mình đi dạo quanh khách sạn. Cô gái liền nói:
– Thấy chưa, đã bảo mà! Tiền nào của ấy!
– ???


Bài tiếp Truyện cười: Phí lời