Truyện cười: Về hưu


Bài trước Truyện cười: Công dụng mới của Viagra

Nhân dịp mới đi bệnh viện về, cơ thể của ông lão 70 tuổi mới tổ chức 1 cuộc họp mừng tai qua nạn khỏi.
Tổng giám đốc não nói:
– ” Ai có ý kiến gì cứ nói. ”
Tim phát biểu:
-Tôi làm việc liên tục 70 năm qua tôi xin về hưu.
– Không được, tim mà về hưu thì là chết rồi – các bộ phận phản đối
Tim gan phèo phổi tranh cãi mãi cuối cùng không thằng nào được về hưu cả.
Bỗng ở phía dưới có tiếng nói vọng lên.
– Tôi yếu quá rồi xin về hưu. Mọi người ngó nghiêng mãi không biết ai nói.
Não đập bàn quát:
– Thằng nào nói đứng lên xem nào.
Phía dưới có tiếng phều phào:
– ” Bố mày mà đứng lên được bố mày đã không xin về hưu “


Bài tiếp Truyện cười: Cái kia thế nào