Truyện cười: Vôva: Sang năm em tới lớp


Bài trước Truyện cười: Tại sao Vôva hay rửa tay

Cô giáo mặc mini jupe bư ớc vào phòng học, cả lớp im lặng. Cô giáo bắt đầu giảng bài, bỗng viên phấn từ tay cô rơi xuống đất, cô giáo cúi xuống nhặt. Bàn đầu tiên rộ lên tiếng c ười. Cô giáo ngoảnh lại hỏi:
– Natasha, sao em c ười ?
– Th ưa cô… vì em nhìn thấy mắt cá chân của cô ạ!
– Em ra ngoài, ngày mai đến lớp!
– Ivan, sao em cư ời ?
– Thư a cô… vì em nhìn thấy đầu gối của cô ạ!
– Em ra ngoài, tuần sau đến lớp!
– Ruka, sao em c ười ?
– Thư a cô… vì em nhìn thấy đùi của cô ạ!
– Em ra ngoài, tháng sau đến lớp!
Vô va đứng đấy gấp sách vở đi ra cửa, cô giáo hỏi:
Vô va, tôi chư a hỏi đến em sao em về?
– Em xin chào cô và các bạn sang năm em đến lớp!


Bài tiếp Truyện cười: Vova thi hoc kỳ