Truyện thiền - Hạnh phúc là gì

Một lần khác, chàng thanh niên lại hỏi: “Thưa thiền sư, hạnh phúc là gì”?


Bài trước Truyện thiền - Cuộc sống là gì

Thiền sư nói: “Con hãy đi xuyên qua đồng ruộng hoang này, hái bông hoa đẹp nhất về đây, nhưng nguyên tắc là: Con chỉ được bước về phía trước, không được quay đầu và con chỉ được hái một lần”.

Chàng thanh niên bèn đi làm theo. Một hồi lâu sau, chàng thanh niên mang về một bông hoa khá đẹp.

Thiền sư hỏi: “Đây là bông hoa đẹp nhất sao”?

Chàng thanh niên đáp: “Khi con đi qua cánh đồng hoang, con nhìn thấy bông hoa đẹp này, con đã hái nó, đồng thời nhận định nó là bông hoa đẹp nhất. Mặc dù sau đó con lại nhìn thấy rất nhiều bông hoa đẹp khác thì con vẫn quả quyết rằng bông hoa này là bông hoa đẹp nhất”.

Lúc này, thiền sư nói: “Đây, chính là hạnh phúc”.


Bài tiếp Năm câu truyện thiền