Điều khoản sử dụng

Xin cảm ơn bạn đã tới thăm trang web của Cuộc sống Online, http://cuocsong.online. Sau đây là Điều khoản sử dụng của trang web này. Khi truy cập và sử dụng website, bạn đồng ý rằng bạn đã đọc và hiểu bản Điều khoản sử dụng sau đây, và bạn đồng ý với các nội dung trong Chính sách riêng tư cũng như Điều khoản sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với chính sách của chúng tôi, bạn có thể lựa chọn không sử dụng trang web.

Chúng tôi xây dựng hệ thống này nhằm quảng bá những bài viết có giá trị cốt lõi trong cuộc sống, chúng tôi cũng thu thập những tri thức quý giá nhất của nhân loại nhằm phổ biến lại cho mọi người công khai và miễn phí, ngoài ra, chúng tôi cũng dùng nó để kiểm thử hệ thống dữ liệu lớn cùng rất nhiều thuật toán đặc biệt về tự động phân loại nội dung mà tác giả phần mềm CMS này đã tự xây dựng. Vì vậy, khi bạn truy cập vào hệ thống website này, có những quy định mà bạn cần tuân thủ. 

1. Thương hiệu:

Bạn đồng ý rằng nội dung có những hình ảnh thương hiệu hay tên dịch vụ là sở hữu của tác giả bài viết, là sở hữu của các website khác mà chúng tôi đã đăng lại, và cũng là sở hữu của người được cấp phép.
Bạn cũng cần hiểu là sẽ không được sao chép, bôi nhọ đến các hình ảnh thương hiệu hay tên dịch vụ này.
Bạn cũng sẽ chấp nhận là sẽ không thay đổi, xóa bỏ bất kỳ thông tin nào liên quan đến thương hiệu, hình ảnh công ty, bản quyền từ các bản sao chép nội dung thông tin từ website này.

2. Nội dung thông tin trang web:

Tất cả dữ liệu có trên website Cuộc Sống Online thuộc quyền sở hữu của nhiều đơn vị, sau mỗi bài viết, chúng tôi đều có ghi rõ nguồn của bài viết, khi bạn in sao, ghi chép lại nội dung, phải có sự đồng ý của chủ sở hữu.

3. Hành vi nghiêm cấm:

- Gửi lên những Thông tin được hiểu là gây kích động cộng đồng trực tuyến, như là các nội dung phân biệt chủng tộc, mù quáng, hận thù hoặc bất kì xâm hại hữu hình nào đối với bất kì cá nhân hay tổ chức nào;
- Gửi lên các Thông tin có nội dung khiêu dâm hoặc trực tiếp đề cập đến các vấn đề tình dục;
- Gửi lên các thông tin cung cấp các tài liệu hướng dẫn về các hành vi bất hợp pháp như là mua hay bán các loại thuốc cấm, xâm phạm quyền riêng tư của người khác hoặc cung cấp và phát tán virus máy tính;
- Gửi lên những thông tin gây phản động, hay liên quan đến các vấn đề chính trị nhạy cảm của đất nước.
- Gưi lên những thông tin mê tín, phản khoa học, dị đoan hay những thông tin truyền miệng mà không xác định rõ được độ chính xác.
- Tham gia các hoạt động kinh doanh có sử dụng thương hiêu của Cuộc Sống Online mà không được sự đồng ý của ban quản trị website.

4. Thay đổi nội dung điều khoản:

Các nội dung trong điều khoản này có thể được thay đổi mà không cần báo trước, khi có sự thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo trên trang chủ của website này. 

Admin: Nguyễn Duy Hải