Quyền riêng tư

Chúng tôi luôn coi trọng vấn đề quyền riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc kỹ phần sau đâu để tìm hiểu thêm về quy định sự riêng tư của chúng tôi. 

1. Nội dung của quy định về sự riêng tư

Phần Qui Định về Sự Riêng Tư này trình bày về việc chúng tôi xử lý thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi thu thập được khi bạn ở trong trang web này. Và khi bạn sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Qui định này cũng sẽ trình bày về việc chúng tôi xử lý các thông tin nhận dạng cá nhân mà các đối tác kinh doanh của chúng tôi tiết lộ cho chúng tôi.
Qui định này không áp dụng cho những cách thức xử lý thông tin của các công ty mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát, hoặc những người không phải là quản trị viên của website này.

2. Việc thu thập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập các thông tin nhận dạng cá nhân khi bạn đăng ký sử dụng một trương mục trong website , khi bạn sử dụng một số dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi, khi bạn tới các trang bài viết, và khi bạn tham gia các chương trình khuyến măi hoặc rút thăm trúng thưởng. Chúng tôi cũng có thể nhận được các thông tin nhận dạng cá nhân do các đối tác kinh doanh cung cấp.
Khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ hỏi tên, địa chỉ thư điện tử, sở thích và các thông tin liên quan khác. Sau khi bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ và đăng nhập vào hệ thống, chúng tôi sẽ biết đến thông tin của bạn.
Chúng tôi cũng tự động nhận được và ghi lại các thông tin trong các tập tin ghi chép trong máy chủ của chúng tôi từ cửa sổ trình duyệt của bạn, trong đó bao gồm địa chỉ IP của bạn và trang web bạn đă yêu cầu.
Chúng tôi sử dụng các thông tin cho ba mục đích thông thường: để điều chỉnh các chương trình quảng cáo và nội dung bạn nhìn thấy cho phù hợp với từng cá nhân, đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với một số sản phẩm và dịch vụ, và liên lạc với bạn về các chương trình khuyến mại đặc biệt và các sản phẩm mới.

3. Tiết lộ và chia sẻ thông tin

Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê thông tin nhận dạng cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác.
Chúng tôi sẽ gửi các thông tin nhận dạng cá nhân về bạn cho các công ty hoặc các cá nhân khác trong trường hợp:
Chúng tôi được bạn đồng ý cho tiết lộ thông tin đó;
Chúng tôi cần tiết lộ thông tin của bạn để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu;
Chúng tôi cần gửi thông tin đó cho những công ty hoạt động thay mặt cho chúng tôi để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn. (Trừ khi chúng tôi thông báo cho bạn biết nội dung khác, các công ty này không có quyền sử dụng các thông tin nhận dạng cá nhân mà chúng tôi cung cấp cho họ vượt quá phạm vi cần thiết để trợ giúp chúng tôi.);

4. Bảo mật thông tin

Việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng được chúng tôi chú trọng và làm kỹ lưỡng. Các thông tin của bạn khi truy cập sẽ được mã hóa đặc biệt bằng các thuật toán mã hóa bậc cao của quốc tế cùng với các thuật toán mã hóa đơn cho từng trường dữ liệu riêng biệt.
Các nguồn dữ liệu truyền đi cũng được mã hóa theo tiêu chuẩn trong ngành nhằm bảo vệ thông tin cho bạn.

5. Những thay đổi về quy định của văn bản này. 

Đôi khi chúng tôi có thể sửa đổi qui định này. Nếu chúng tôi có những thay đổi đáng kể về cách thức sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng thông báo ở vị trí dễ nhận thấy trên các trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng thông báo được đăng như vậy sẽ được coi như là bản thông báo đầy đủ và thỏa đáng cho bạn về những thay đổi nói trên.
Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi sau khi có sự sửa đổi đó, điều đó có nghĩa là bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo qui định được sửa đổi.

6. Trả lời thắc mắc 

Nếu bạn có thắc mắc hoặc gợi ý, xin vui lòng gởi email trực tiếp đến chúng tôi ở form Liên hệ.

Admin: Nguyễn Duy Hải