Những câu chuyện nhân quả

LUẬT NHÂN QUẢ

Sau đây là danh sách những câu chuyện về luật Nhân Quả được chúng tôi biên soạn:

Chuyện số Câu chuyện
1

LÀM QUAN THƯƠNG DÂN, CÔNG ĐỨC RẤT LỚN

2

NGƯỢC ĐÃI CÔNG DỊCH, ÁC BÁO NHÃN TIỀN

3

THÔNG CẢM, THA THỨ ẮT ĐƯỢC PHƯỚC BÁO

4

TRẢ LẠI TRÂM VÀNG, CỨU ĐƯỢC HAI NGƯỜI

5

HẠI NGƯỜI HÓA RA HẠI MÌNH

6

LÀM THIỆN THÌ CON CHÁU ĐƯỢC HƯỞNG

7

CHIẾM GIA SẢN CỦA NGƯỜI, CHẾT KHÔNG ĐƯỢC YÊN

8

NGƯỜI NHẪN NHỤC SẼ ĐƯỢC TRƯỜNG THỌ

9

BÁN RUỘNG CỨU NGƯỜI ĐƯỢC LÀM QUAN THƯỢNG THƯ

10

LÀM THIỆN THAM DANH, DIÊM VƯƠNG KHÔNG THA

11

MẶT THIỆN TÂM ÁC CHẾT KHÔNG ĐƯỢC YÊN

12

TÂM NHIỀU VỌNG TƯỞNG THÌ SẼ PHÁT BỆNH

13

HÃM HẠI NGƯỜI TỐT QUỶ THẦN KHÔNG THA

14

LÀM NHIỀU VIỆC THIỆN CON CHÁU ĐƯỢC GIÀU CÓ

15

CÓ LÒNG CỨU VẬT SẼ ĐƯỢC PHƯỚC BÁO

16

GIẾT VẬT TÀN NHẪN HẠI ĐẾN CON CHÁU

17

TUYỆT ĐƯỜNG CON CHÁU DO CHIẾM MỘ NGƯỜI

18

BỐ THÍ TÍCH ĐỨC CON CHÁU ĐƯỢC GIÀU SANG

19

TÂM ĐỊA HẸP HÒI KHÔNG ĐƯỢC PHƯỚC BÁO

20

GIÚP NGƯỜI NGHÈO KHÓ SẼ CÓ ĐIỀM LÀNH

21

CỨU MỘT CON CHIM HƯỞNG PHƯỚC BA ĐỜI

22

VỊ QUAN THƯỜNG LÀM MƯỜI ĐIỀU THIỆN

23

CHẾ GIỄU NGƯỜI HIỀN PHẢI CHỊU QUẢ BÁO

24

HUYNH ĐỆ TÌNH THÂM XẢ MẠNG CỨU GIÚP

25

BẤT KÍNH VỚI ANH BỊ TRỪNG PHẠT

26

OÁN THÙ NÊN GIẢI KHÔNG NÊN KẾT

27

PHÁ KINH HOẠI TƯỢNG ẮT BỊ QUẢ BÁO

28

THẤY CHẾT KHÔNG CỨU, DIÊM VƯƠNG CHẲNG THA

29

LÀM ÁC GẶP ÁC

30

CỨU NGƯỜI NGUY CẤP CÔNG ĐỨC RẤT LỚN

31

HIẾU DƯỠNG MẸ BẠN LÀ MỘT NGHĨA CỬ CAO THƯỢNG

32

LÝ SĨ KHIÊM THÍCH BỐ THÍ

33

THẦY GIÁO HẾT LÒNG GIÚP NGƯỜI

34

GIA LUẬT SỞ TÀI CAN VUA

35

NHAN PHU NHÂN QUẢ QUYẾT CỨU NGƯỜI

36

KHÉO TU TRONG CHỐN PHỦ ĐƯỜNG

37

MỘT LỜI CỨU VẠN NGƯỜI

38

CỨU NGƯỜI ĐƯỢC TĂNG TUỔI THỌ

39

CHUYỂN TƯỚNG XẤU THÀNH TỐT

40

CHỊU ĐÓI GIÚP NGƯỜI

41

LÀM LÀNH ĐƯỢC BÁO ĐÁP

42

SINH LÀM CON ĐỂ ĐỀN ƠN

43

BẠCH KHỞI LẠM SÁT PHẢI TỰ SÁT

44

GIẾT HÀNG BINH GẶP ĐẠI HỌA

45

LẠM SÁT BỊ UNG NHỌT

46

HỒN MA ÁM ẢNH

47

HỒN MA BÁO MỘNG

48

GIẾT NGƯỜI ĐỀN MẠNG

49

SAI DỊCH TÀN ÁC CHỊU QUẢ BÁO

50

MẸ KẾ ĐỘC ÁC BỊ SÉT ĐÁNH

51

BỨC CUNG DÂN LÀNH BỊ ĐỘT TỬ

52

HAI MƯƠI SÁU NHÁT DAO

53

OAN NGHIỆT SANH MỤT NHỌT

54

QUỐC SƯ NGỘ ĐẠT

55

THẤY CHẾT KHÔNG CỨU ĐỜI SAU LÀM HEO

56

THAM TIỀN MẤT CON

57

CHA MẸ LÀ PHẬT

58

LÒNG HIẾU CẢM ĐỘNG MÃNH HỔ

59

LIỀU CHẾT CỨU CHA

60

NÀNG DÂU HIẾU THOÁT HỎA HOẠN

61

CỐT CHA

62

GƯƠNG HIẾU THUẬN

63

NIỆM PHẬT CỨU MẸ

64

HIẾU NGHĨA THÀNH DANH

65

XIN ĂN NUÔI CHA MẸ

66

CON HIẾU KHÔNG DỐI CHA

67

HIẾU DƯỠNG MẸ SINH CON TRAI QUÝ

68

CHU THỌ XƯƠNG HẾT LÒNG TÌM MẸ

69

TU THÂN VÀ GIÚP NGƯỜI ĐỂ BÁO ÂN

70

HIẾU THUẬN THOÁT NẠN SÉT ĐÁNH