Cuộc Sống Online

LUÔN LUÔN KIÊN TRÌ, LUÔN LUÔN KHAO KHÁT

Albert Camus

Albert Camus

Nơi đây một người tự do đang sống. Không ai phục dịch anh ta.


   

Albert Camus

Thứ được coi là lý do để sống cũng là lý do tuyệt vời để chết.


   

Albert Camus

Sự lười nhác là chí tử đối với những kẻ tầm thường.


   

Albert Camus

Không có lao động, mọi cuộc sống đều trở nên mục ruỗng. Nhưng khi lao động không hồn, cuộc sống ngột ngạt và chết.


   

Albert Camus

Hỏi: Làm thế nào để không lãng phí thời gian?
Đáp: Bằng cách lúc nào cũng ý thức về điều đó.
Những điều có thể làm để lãng phí: Chờ đợi cả ngày bồn chồn trên ghế trong phòng đợi của nha sĩ; đứng trên ban công cả chiều Chủ nhật; nghe bài giảng bằng ngôn ngữ mình không hiểu; đi bằng đường tàu xa nhất và ít thuận tiện nhất, và dĩ nhiên đứng cả buổi xếp hàng trước quầy vé rạp hát và rồi không mua vé; và cứ như vậy...


   
Top