Hải Nguyễn

LUÔN LUÔN KIÊN TRÌ, LUÔN LUÔN KHAO KHÁT

Charlie Chaplin

Charlie Chaplin

Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc.


   

Charlie Chaplin

Ngôn từ rất rẻ. Thứ to nhất bạn có thể nói là 'con voi'.


   

Charlie Chaplin

Giúp bạn bè khi họ cần thật dễ dàng, nhưng dành cho họ thời gian không phải lúc nào cũng thuận lợi.


   

Charlie Chaplin

Tôi không có nhiều kiên nhẫn với vật đẹp đẽ cần phải giải thích mới hiểu được. Nếu nó cần thêm diễn giải từ ai khác ngoài người tạo ra nó, thì tôi tự hỏi liệu nó đã làm trọn mục đích của nó chưa?


   

Charlie Chaplin

Cuộc đời là bi kịch khi quay gần, nhưng là hài kịch khi quay xa.


   
Top