Blog Cuộc Sống

LUÔN LUÔN KIÊN TRÌ, LUÔN LUÔN KHAO KHÁT

John Henry Newman

John Henry Newman

Tri thức là một chuyện, đức hạnh lại là chuyện khác.


   
Top