Hải Nguyễn

LUÔN LUÔN KIÊN TRÌ, LUÔN LUÔN KHAO KHÁT

Katrina Mayer

Katrina Mayer

Một khoảng khắc tĩnh lặng với một tách trà khiến mọi thứ trở nên đúng phối cảnh.


   

Katrina Mayer

Bạn được trao hàng ngàn lý do để cười mỗi ngày. Vì vậy đừng quá tập trung vào một lý do để cau mày.


   

Katrina Mayer

Cuộc sống của bạn là kết quả của những lựa chọn bạn lập. Nếu bạn không thích cuộc sống của mình, đã đến lúc lập những lựa chọn tốt hơn.


   

Katrina Mayer

Lòng tốt mở được nhiều cánh cửa.


   

Katrina Mayer

Hãy cười cho tới khi đau cả bụng và rồi cười thêm chút nữa.


   

Katrina Mayer

Tôi đã khóc đủ nhiều cho một đời rồi. Hôm nay tôi quyết định sẽ cười.


   

Katrina Mayer

Những đóa hoa biết chúng phải quay về ánh sáng... vậy tại sao với một số người, điều đó lại khó nhớ đến thế?


   
Top