Cuộc Sống Online

LUÔN LUÔN KIÊN TRÌ, LUÔN LUÔN KHAO KHÁT

Mark Twain

Mark Twain

Nhà ái quốc: người có thể la hò to nhất mà không biết mình đang la hò vì cái gì.


   

Mark Twain

Thà không mở miệng và để người ta nghĩ bạn là kẻ ngu ngốc còn hơn là mở miệng và xóa hết mọi sự nghi ngờ.


   

Mark Twain

Không gì đứng vững được trước sự công phá của tiếng cười.


   

Mark Twain

Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy.


   

Mark Twain

Hãy lôi ý nghĩ rời khỏi những điều phiền muộn... bằng tai, bằng gót chân, hay bằng bất cứ cách nào mà bạn làm được.


   

Mark Twain

Thà là lời hứa không giữ được còn hơn là không có lời hứa nào.


   

Mark Twain

Sấm thì tốt, sấm thì gây ấn tượng lắm; nhưng sét mới làm nên chuyện.


   

Mark Twain

Sự tức giận là axit có thể gây hại cho vật chứa nó nhiều hơn là những gì mà nó được đổ lên.


   

Mark Twain

Đừng rời xa ảo mộng của mình. Khi chúng không còn nữa, bạn vẫn có thể tồn tại, nhưng bạn cũng không sống nữa.


   
Top