Blog Cuộc Sống

LUÔN LUÔN KIÊN TRÌ, LUÔN LUÔN KHAO KHÁT

Robert A Heinlein

Robert A Heinlein

Tôi đến, tôi thấy, nàng chinh phục.
Câu La tinh gốc dường như đã bị bóp méo rồi.


   

Robert A Heinlein

Không người phụ nữ nào già đi qua tuổi mười tám trong trái tim mình.


   

Robert A Heinlein

Đừng bao giờ thử đọ sự bướng bỉnh với một con mèo.


   

Robert A Heinlein

Phụ nữ và mèo sẽ làm như họ muốn, còn đàn ôngchó tốt nhất nên bình tĩnh và quen với điều đó đi.


   

Robert A Heinlein

Cầu mong bạn sẽ sống lâu chừng nào bạn muốn và yêu lâu chừng nào bạn sống.


   

Robert A Heinlein

Sự giấu diếm là nguyên tắc cơ bản của mọi nền chuyên chế. Không phải vũ lực mà là sự giấu diếm và kiểm duyệt. Khi bất cứ chính quyền hay nhà thờ nào nói với người dân của mình, "Anh không được đọc thứ này, anh không được biết thứ này," kết quả cuối cùng là sự chuyên quyền và đàn áp, cho dù động cơcao quý đến thế nào. Chẳng cần bao nhiêu vũ lực để khống chế một người đã bị lừa dối theo cách này; ngược lại, không thứ vũ lực nào có thể khống chế một người tự do, người với tâm trí tự do. Không, không phải giá tra tấn mà cũng không phải bom nguyên tử, không gì có thể. Bạn không thể chinh phục một người tự do; cùng lắm bạn cũng chỉ có thể giết anh ta.


   

Robert A Heinlein

Hãy đứng về một bên! Luôn luôn đứng về một bên! Đôi khi bạn lựa chọn sai lầm - nhưng người không chịu đứng về bên nào thì luôn luôn sai lầm.


   
Top