Blog Cuộc Sống

LUÔN LUÔN KIÊN TRÌ, LUÔN LUÔN KHAO KHÁT

Samuel Johnson

Samuel Johnson

Người tự đánh giá thấp mình cũng sẽ đánh giá thấp người khác, và người đánh giá thấp người khác sẽ đè nén họ.


   

Samuel Johnson

Ngôn ngữ là y phục của tư duy.


   

Samuel Johnson

Những khoản nợ nần nhỏ giống như những viên đạn nhỏ; chúng lách cách ở khắp nơi, và ta khó có thể thoát mà không thương tích. Nợ nần lớn giống như đại bác, nổ to, nhưng ít nguy hiểm.


   

Samuel Johnson

Lời khen, cũng giống như vàng và kim cương, đáng quý vì nó hiếm.


   

Samuel Johnson

Tôi không bao giờ muốn liên quan tới những người viết nhiều hơn những gì mình đã đọc.


   

Samuel Johnson

Tương lai được mua bằng hiện tại.


   

Samuel Johnson

Sống giàu có vẫn hay hơn là chết giàu có.


   

Samuel Johnson

Hành động hiển hiện, cho dù động cơ bị che dấu.


   
Top