Blog Cuộc Sống

LUÔN LUÔN KIÊN TRÌ, LUÔN LUÔN KHAO KHÁT

Chủ đề: ác độc

Alfred Adler

Mỗi đứa trẻ được chiều chuộng đều trở thành một đứa trẻ bị ghét bỏ... Không gì ác độc hơn là nuông chiều trẻ.


   
Top