Blog Cuộc Sống

LUÔN LUÔN KIÊN TRÌ, LUÔN LUÔN KHAO KHÁT

Chủ đề: đắng cay

Ca dao Việt Nam

Đắng cay cũng thể ruột rà
Ngọt ngào cho lắm cũng là người dưng.
Đắng cay cũng thể ruột rà Ngọt ngào cho lắm cũng là người dưng.


   
Top