Cuộc Sống Online

LUÔN LUÔN KIÊN TRÌ, LUÔN LUÔN KHAO KHÁT

Chủ đề: nặng nề

Hoàng Anh Tú

Ký ức - hai chữ này thường gợi cho tôi những áng buồng man mác hơn là vui tươi sáng láng. Và trong chúng ta hẳn ai cũng từng ao ước được quên hoàn toàn, được cắt bỏ một phần trí nhở để những bước tiếp theo bớt nặng nề. Nhưng liệu xoá đi được sẽ tốt hơn ch


   
Top