Cuộc Sống Online

LUÔN LUÔN KIÊN TRÌ, LUÔN LUÔN KHAO KHÁT

Chủ đề: ngôn từ

Ralph Waldo Emerson

Ngôn từ cũng là hành động, và hành động cũng là một loại ngôn từ.


   

Robert Southey

Ngôn từ cũng giống như nắng mặt trời - càng súc tích, càng bỏng cháy.


   

Plato

Ngôn từ lừa lọc không chỉ chính chúng hiểm độc, mà chúng tiêm nhiễm vào tâm hồn cái ác.


   

Charles Dickens

Gia đình là một cái tên, một ngôn từ mạnh mẽ; mạnh hơn lời của những pháp sư hay tiếng đáp của các linh hồn; đó là lời nguyện cầu hùng mạnh nhất.


   

Charlie Chaplin

Ngôn từ rất rẻ. Thứ to nhất bạn có thể nói là 'con voi'.


   

Dale Carnegie

Hành động nói to hơn ngôn từ, và một nụ cười nói, 'Tôi quý bạn. Bạn khiến tôi hạnh phúc. Tôi mừng được thấy bạn.'


   
Top