Blog Cuộc Sống

LUÔN LUÔN KIÊN TRÌ, LUÔN LUÔN KHAO KHÁT

Chủ đề: phạm vi

Barbara Pease

Những giá trị sống cốt lõi là: 1. Thái độ đối với khuôn phép và việc nuôi dạy con cái 2. Phân chia trách nhiệm lẫn công việc nhà 3. Tài chính - tiền sẽ được chi vào những việc gì, như thế nàobao nhiêu 4. Tính sạch sẽ cũng các chuẩn mực sống 5. Xã hộigia đình - phạm vi, hoạt động, mức độ tham gia6. Tình dục cùng mức độ thân mặt - ai có nhu cầu gì và nó có được đáp ứng? Những niềm tin cốt lõi là: 1. Về tinh thầntôn giáo 2. Về đạo đứclương tri 3. Về chính trịvăn hóa


   
Top