Blog Cuộc Sống

LUÔN LUÔN KIÊN TRÌ, LUÔN LUÔN KHAO KHÁT

Chủ đề: phán xét

Jean Jacques Rousseau

Đừng bao giờ phán xét, và bạn sẽ không phán xét nhầm.


   

Balzac

Anh càng phán xét nhiều thì anh càng yêu ít.


   

Jack London

Tôi là tôi. Và tôi sẽ không hạ thấp thị hiếu của mình vì sự phán xét chung của con người.


   

Tolkien

Nhiều người đang sống đáng phải chết. Và một số người đã chết đáng được sống. Anh có thể trao điều đó cho họ không? Vậy đừng quá vội vã phán xét ai phải chết. Bởi ngay cả người sáng suốt nhất cũng không thể thấy hết mọi mặt.


   

Dale Carnegie

Thậm chí ngay của Chúa cũng không phán xét một người chừng nào còn chưa tới ngày cuối cùng của anh ta, vậy tại sao bạn và tôi lại nên làm vậy chứ?


   
Top