Cuộc Sống Online

LUÔN LUÔN KIÊN TRÌ, LUÔN LUÔN KHAO KHÁT

Chủ đề: phức tạp

Weibo

Chuyện đơn giản,nghĩ sâu ra thì sẽ thành phức tạp.
Chuyện phức tạp, nhìn thoáng đi thì sẽ giản đơn.
Có vài chuyện, cứ cười cười là sẽ qua.
Có những chuyện, sau một thời gian lại có thể khiến bạn cười cười.


   
Top