Blog Cuộc Sống

LUÔN LUÔN KIÊN TRÌ, LUÔN LUÔN KHAO KHÁT

Chủ đề: tỷ lệ

Viktor Mayer-Schonberger

Đường sá giờ cao điểm ít đông đúc, cho thấy tỷ lệ thất nghiệp cao hơn.


   
Top